Forandringshuset har udvikling og forandring som omdrejningspunkt i de ydelser, der tilbydes. Udvikling af medarbejdere og ledere – individer, grupper og teams. Der kan fx være tale om udvikling og forandring af kommunikations- og samarbejdsmønstre, teams (både medarbejder- og lederteams), personlige adfærdsmønstre/vaner samt udvikling/forandring af et værdigrundlag. I mindre virksomheder, der ikke har en egentlig HR-afdeling, er Forandringshuset desuden flere steder behjælpelig med at løse opgaver inden for dette område via bl.a. afholdelse af MUS, TUS, GRUS, test af nye medarbejdere, hjælp til stillingsannoncer o.lign. opgaver.
Hos Forandringshuset skabes udvikling og forandring gennem følgende

  • Kursusforløb
  • Temadage
  • Kreative processer
  • Teamcoaching
  • Personlig coaching
  • Personprofiler
  • Værdiprocesser
  • Foredrag/Inspirationsoplæg